Ποια Είναι Τα Καθήκοντα Και Τα Απαραίτητα.

Posted by on Dec 7, 2021 in Internet BusinessEbooks | No Comments

Τμημα Ψυχολογιασ Όταν κάποτε είχε ζητηθεί από τον Σ. Φρόυντ να ορίσει τους στόχους μιας υγιούς ψυχικής ζωής, η απάντηση του ήταν η εξής: «Να αγαπάς και να εργάζεσαι». Εκπονείται από έναν ή δύο το πολύ φοιτητές, ανήκει τυπικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών, είναι επιβλεπόμενη και βαθμολογούμενη και αντιστοιχεί σε 20 ECTS. Αν ο πίνακας […]

Πτυχιακές Εργασίες Και Άλλα

Posted by on Dec 5, 2021 in Internet BusinessEbooks | No Comments

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών Και Διατριβών Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο της DeskNET δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό χώρο, παρέχοντας πλήρη ενίσχυση σε πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, φοιτητικά μαθήματα, στατιστικές αναλύσεις. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (ξενόγλωσσης και ελληνικής) βασίζεται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιστημονικά περιοδικά και βιβλία). Η εισαγωγή και η εξαγωγή όμως των κρασιών ήταν κανονισμένες, […]